NOS

NOS Hilversum | 750 Fte’s

De NOS heeft haar kantoor te Hilversum geheel heringericht en verbouwd om gereed te zijn voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de Nederlandse Publieke Omroep en het nieuwe kantoorconcept met flexibel werken te realiseren.

 

In de voorbereiding heeft de NOS besloten het bedrijfsrestaurant van de 1e etage naar de begane grond te verplaatsen. De locatie voor het bedrijfsrestaurant is nieuw bouwkundig en E&W ontworpen.

 

De NOS heeft RubenAlosery opdracht gegeven de inrichting van het nieuwe bedrijfsrestaurant te begeleiden met advies, ontwerp, Europese aanbesteding en realisatie.

– cateringconcept PvE ontwikkeld met gemandateerde van de NOS;

– functioneel 3D ontwerp in samenwerking met de architecten van Merkx+Girod;

– Europese aanbesteding;

– realisatie in samenwerking met het bouwteam van de NOS en uitgevoerd door grootkeukenleverancier Bouter BV

 

“Ruben Alosery heeft voor NOS de inrichting voor het nieuwe restaurant ontworpen. NOS heeft het advies van Ruben voor de keuze van apparatuur, routing en overige logistieke zaken nagenoeg onverkort overgenomen. Daarnaast is de complete aanbesteding van alle apparatuur door Ruben verzorgd en heeft NOS hier geen omkijken naar gehad. Ook in de begeleiding om tot de keuze van leverancier te komen is Ruben een objectieve partner, waar NOS veel vertrouwen in heeft.

Ruben is goed in staat om zich in de problematiek van een organisatie in te leven, luistert naar de klant en stemt zijn advies af op de cultuur en beleving van deze organisatie. Hij weet snel zijn weg te vinden en is goed in staat om zich tussen de verschillende overlegorganen te bewegen. Mijn ervaring is dat Ruben voor alle partijen een gewaardeerde gesprekspartner is.”

Gitte Bosman Hoofd Facility Management NOS

Neem contact op:

RubenAlosery

 

Omgeving:

Kantoor

  • 01-NOS
  • 02-NOS
  • 03-NOS
  • 12-NOS
  • 13-NOS
  • 14-NOS
  • 15-NOS
  • 16-NOS
  • 17-NOS

"Samen met Ruben Alosery heeft gemeente Nijmegen een kwalitatieve, duurzame en mooie keuken gerealiseerd. Daarbij kwam de kennis van Ruben van de “keuken – markt” prima van pas en is rekening gehouden met het budget dat beschikbaar was."

Ritse Leendertz - Productmanager Gemeente Nijmegen

"Binnen het team van architecten, adviseurs, leveranciers en opdrachtgevers was het prettig samenwerken met Ruben."

André Oudejans, Projectleider IT&Services Delta Lloyd Services B.V.

"Op een professionele, communicatieve manier heeft Ruben ons weten te overtuigen om een restaurant visie te ontwikkelen die state of the art genoemd mag worden. Ruben is een inspirerende en motiverend mens."

Martin Roosemalen, Hoofd Voeding Vrije Universiteit medisch centrum [VUmc]

"Ruben Alosery is er in geslaagd een product te leveren dat voldoet aan de verwachting van de opdrachtgever: werken binnen een van te voren vastgesteld budget, en voor de gebruiker een ruimte waar hij/zij graag komt."

Ton Dillerop, Teamleider Facilitaire Ondersteuning Rabobank Flevoland - Lelystad

"Ruben is zeer professioneel in zijn werkwijze en heeft op een zeer breed gebied verstand van zaken. Hij komt zijn afspraken na en is communicatief zeer vaardig. Hij zet de klantvraag om naar een goed en werkbaar ontwerp."

Bianca Renssen MSc, Adviseur Facility Management Services Alliander

"NOS heeft het advies van Ruben voor de keuze van apparatuur, routing en overige logistieke zaken nagenoeg onverkort overgenomen. Ruben is goed in staat om zich in de problematiek van een organisatie in te leven, luistert naar de klant en stemt zijn advies af op de cultuur en beleving van deze organisatie."

Gitte Bosman, Hoofd Facility Management NOS

"Ruben is in relatief korte periode in staat gebleken tot een passend ontwerp te komen dat aansluit bij het caterings concept van de VRH. Dankzij Ruben is de VRH in staat geweest om binnen een vastgesteld budget en tijd een hoogwaardig kwalitatief product op te leveren. Hierbij heeft Ruben geen moment de verwachtingen van de VRH uit het oog verloren."

Jos Kikkert, Manager Vastgoed Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

"Kijk met veel plezier en voldoening terug op ons gezamenlijke project Rabobank IJsseldelta in Zwolle. Ik vind dat je daar een uitstekende rol hebt vervuld."

Alexander Smid, Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Hilversum Vecht en Plassen

"Na goedkeuring door Google op het ontwerp heeft Ruben na een onafhankelijke aanbesteding en in samenwerking met het ontwerp/bouwteam een succesvolle realisatie afgerond naar volle tevredenheid van Google en binnen het taakstellend budget en bouwperiode."

Frans van Eersel, Facility Manager Google Amsterdam & Brussels
Share:
Share on LinkedIn Tweet about this on Twitter Share on Facebook

ANDERE PROJECTEN