EFFICIËNTER INRICHTINGSADVIES FACILITAIR RESTAURANT

Inrichtingsadvies Facilitair Restaurant kan efficiënter

BLANCO
Inrichtingsadvies restauratieve cateringvoorziening en grootkeukentechniek

Veel gerelateerde overheidsinstanties en bedrijven met een inkoopbeleid, zijn verplicht voor het inrichten van een restaurant met keuken, hierin een onafhankelijk adviseur te betrekken met specifieke kennis en vakbekwaamheid.

 

Nadeel van dit advies zijn de kosten van de onafhankelijk adviseur ten opzichte van het ogenschijnlijk ‘gratis’ advies, dat een grootkeukenleverancier aanbiedt in combinatie met de opdracht tot levering van apparatuur.

 

Kan het anders

Door de jaren heen hebben veel adviseurs vastgehouden aan de vertrouwde werkwijze.

En “Ja” het kan anders! Door het ontwerpproces en de aanbesteding van een keukenleverancier efficiënter in te delen.

 

Het verschil in werkwijze

De gebruikelijke adviesroute is een langdurig proces met het opstellen van een programma van eisen voor het ontwerp, diverse ontwerpfase en het aanbestedingsproces met de noodzakelijke aanbestedingsdocumenten. Na afronding van de aanbesteding kan de geselecteerde grootkeukenleverancier uiteindelijk starten met zijn voorbereidingswerkzaamheden voor de levering.

 

Met een efficiëntere aanpak wordt direct na het ‘smart’ opstellen van de eisen voor het ontwerp, op een eenvoudige wijze de aanbesteding voor een grootkeukenleverancier uitgevoerd.

Tijdens de aanbesteding van de grootkeukenleverancier, wordt in samenwerking met de opdrachtgever, de architect en de adviseur een schetsontwerp uitgewerkt.

Direct na de aanbesteding wordt de keukenleverancier onderdeel van het ontwerpteam en is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van schetsontwerp tot levering.

In de praktijk blijkt dat deze aanpak veel tijd bespaart en vooral de dubbele werkzaamheden van de adviseur.

 

Efficiëntere werkwijze

Uiteraard is er een verschil in de uitvoering van advies-, ontwerp- en aanbestedingswerkzaamheden, echter binnen deze efficiëntere werkwijze zijn alle [Europese] aanbestedingsrichtlijnen, prijzen met condities, kwaliteitscriteria en verantwoordelijkheden volgens vigerende wet- en regelgeving gewaarborgd.

 

Groot voordeel van deze efficiëntere werkwijze

Ingeval een instantie of bedrijf meer locaties of vestigingen heeft en binnen afzonderlijke projecten een levering van restauratieve catering- en/of grootkeukenvoorzieningen verwacht, heeft deze efficiëntere werkwijze een groot voordeel. Door het separaat aanbesteden van een grootkeukenleverancier en het contract voor een bepaalde periode, is het aanbesteden voor de andere projecten met deze voorzieningen niet meer vereist. Ook losse opdrachten tot aanschaf van grootkeukenapparatuur in deze periode vallen onder het contract met de grootkeukenleverancier tegen een vaste prijsstelling en leveringsvoorwaarden.

 

Voor meer vrijblijvende informatie buro@rubenalosery.nl

"Samen met Ruben Alosery heeft gemeente Nijmegen een kwalitatieve, duurzame en mooie keuken gerealiseerd. Daarbij kwam de kennis van Ruben van de “keuken – markt” prima van pas en is rekening gehouden met het budget dat beschikbaar was."

Ritse Leendertz - Productmanager Gemeente Nijmegen

"Binnen het team van architecten, adviseurs, leveranciers en opdrachtgevers was het prettig samenwerken met Ruben."

André Oudejans, Projectleider IT&Services Delta Lloyd Services B.V.

"Op een professionele, communicatieve manier heeft Ruben ons weten te overtuigen om een restaurant visie te ontwikkelen die state of the art genoemd mag worden. Ruben is een inspirerende en motiverend mens."

Martin Roosemalen, Hoofd Voeding Vrije Universiteit medisch centrum [VUmc]

"Ruben Alosery is er in geslaagd een product te leveren dat voldoet aan de verwachting van de opdrachtgever: werken binnen een van te voren vastgesteld budget, en voor de gebruiker een ruimte waar hij/zij graag komt."

Ton Dillerop, Teamleider Facilitaire Ondersteuning Rabobank Flevoland - Lelystad

"Ruben is zeer professioneel in zijn werkwijze en heeft op een zeer breed gebied verstand van zaken. Hij komt zijn afspraken na en is communicatief zeer vaardig. Hij zet de klantvraag om naar een goed en werkbaar ontwerp."

Bianca Renssen MSc, Adviseur Facility Management Services Alliander

"NOS heeft het advies van Ruben voor de keuze van apparatuur, routing en overige logistieke zaken nagenoeg onverkort overgenomen. Ruben is goed in staat om zich in de problematiek van een organisatie in te leven, luistert naar de klant en stemt zijn advies af op de cultuur en beleving van deze organisatie."

Gitte Bosman, Hoofd Facility Management NOS

"Zijn sterkste kracht ligt in het feit dat hij creativiteit, kwaliteit en financiën goed in balans weet te houden."

Arthur Cramer, Projectmanager Bureau Nieuwbouw Hogeschool van Amsterdam [HvA]

"Ook bij de apparatuur keuze, bij het schrijven van het bestek en bij de aanbesteding is Ruben een objectieve partner die bruggen weet te slaan tussen klant en leverancier. Wij hebben Ruben in dit traject ervaren als een integere en deskundige adviseur."

Henk Feunekes, Directeur Community College Leiden B.V. / ROC Leiden

"De zeer gewaardeerde kwaliteiten van Ruben zijn onder meer zijn enthousiaste manier van werken, waarbij financiële aspecten steeds in beeld blijven, dit heeft geresulteerd in een kwalitatief goed product."

Ing. Johan Cuypers, Projectmanager Vastgoed Universiteit van Amsterdam [UvA]

"De inbreng van Ruben is constructief, proactief, financieel en kwalitatief goed. Hij is in deze 'huisadviseur'."

ing. Marten Dijkshoorn, Projectmanager Technische Universiteit Science Park - Eindhoven

"De uitgewerkte cateringvisie en cateringbeleid heeft Ruben door vertaald naar een eigentijdse indeling en spreiding van restaurants voor de hoofdlocatie. Het eindresultaat mag er zijn, een eigentijdse en trendy uitstraling met doordachte flexibele oplossingen die het gebruik toekomstbestendig maakt."

René den Dulk, Specialist outsourcing De Haagse Hogeschool [HHS]

"Ruben is in relatief korte periode in staat gebleken tot een passend ontwerp te komen dat aansluit bij het caterings concept van de VRH. Dankzij Ruben is de VRH in staat geweest om binnen een vastgesteld budget en tijd een hoogwaardig kwalitatief product op te leveren. Hierbij heeft Ruben geen moment de verwachtingen van de VRH uit het oog verloren."

Jos Kikkert, Manager Vastgoed Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

"Kijk met veel plezier en voldoening terug op ons gezamenlijke project Rabobank IJsseldelta in Zwolle. Ik vind dat je daar een uitstekende rol hebt vervuld."

Alexander Smid, Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Hilversum Vecht en Plassen

"Na goedkeuring door Google op het ontwerp heeft Ruben na een onafhankelijke aanbesteding en in samenwerking met het ontwerp/bouwteam een succesvolle realisatie afgerond naar volle tevredenheid van Google en binnen het taakstellend budget en bouwperiode."

Frans van Eersel, Facility Manager Google Amsterdam & Brussels

"Ruben is in staat geweest om door middel van heldere en duidelijke communicatie het proces van realisatie inclusief de aansturing van de uitvoerende partijen te laten leiden tot een resultaat dat exact voldeed aan de wensen van Avans Hogeschool en de cateraar."

ir. Ton Vissers, Bouw projectleider Avans Hogeschool
Share:
Share on LinkedIn Tweet about this on Twitter Share on Facebook